Chọn loại tài khoản

Hãy chọn ngay cho mình một loại tài khoản phù hợp.
Và lên kế hoạch giao dịch ngay!

Classic

Từ $1,000
Phí Spread Cố Định

 • Phí Spread Cố Định
 • MT4
 • Đòn Bẩy 1:500
 • Thanh Khoản Sâu
 • 0% Cổ Phiếu CFDs
 • Tài Liệu Giáo Dục Huấn Luyện Miễn Phí
 • Gói Tín Hiệu Classic
 • Chuyên Gia Quản Lý Tài Khoản Riêng
 • Rút Tiền Miễn Phí
 • Dành Cho Người Mới

Pro

Từ $10,000
Phí Spread Biến Động
Phí Spread từ 1.7 pip
 • Phí Spread Biến Động
 • MT4
 • Spread Từ 1.7
 • Đòn Bẩy 1:500
 • Thanh Khoản Sâu
 • 0% Cổ Phiếu CFDs
 • Tài Liệu Giáo Dục Huấn Luyện Miễn Phí
 • Hỗ Trợ 1-Kèm-1
 • Truy Cập Webinar Hàng Tuần
 • Gói Tín Hiệu Pro
 • Chuyên Gia Quản Lý Tài Khoản Riêng
 • Rút Tiền Miễn Phí
 • Dành Cho Nhà Đầu Tư Kinh Nghiệm

Platinum

Từ $20,000
Phí Spread Biến Động
Phí Spread từ 0 pip
 • Phí Spread Biến Động
 • MT4
 • Spread Từ 0
 • Đòn Bẩy 1:500
 • Thanh Khoản Sâu
 • 0% Cổ Phiếu CFDs, 3 USD/Lot Những Sản Phẩm Còn Lại: FX, Kim Loại, Chỉ Số & Dầu
 • Tài Liệu Giáo Dục Huấn Luyện Miễn Phí
 • Hỗ Trợ & Huấn Luyện 1-Kèm-1
 • Truy Cập Webinar Hàng Tuần
 • Gói Tín Hiệu Platinum
 • Chuyên Gia Quản Lý Tài Khoản Riêng
 • Rút Tiền Miễn Phí
 • Dành Cho Nhà Đầu Tư Chuyên Nghiệp

Phương thức thanh toán

Scope Markets
Scope Markets

Pháp Lý
SM-INVEST là tên giao dịch của Công ty TNHH Scope Markets. Các dịch vụ tài chính được cung cấp bởi Công ty TNHH Scope Markets, số đăng ký 145,138 và số đăng ký lại 000005695 (Địa chỉ đăng ký: 6160 Đại lộ Park, Vịnh Buttonwood, Lower Flat Office Space Front, Thành phố Belize, Belize.). Công ty TNHH Scope Markets được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Belize (FSC) theo giấy phép số 000274/394 và 000274/393. (website: www.sminvest.com)

Cảnh Báo Rủi Ro
Vui lòng lưu ý rằng giao dịch ngoại hối và giao dịch những sản phẩm có đòn bẩy khác liên quan mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Giao dịch những công cụ tài chính có thể dẫn đến thua lỗ cũng như lợi nhuận và thua lỗ của bạn có thể lớn hơn vốn đầu tư ban đầu. Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, bạn cần chắc chắn rằng bạn đã hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết. Vui lòng đọc và chắc chắn bạn hiểu đầy đủ Công Bố Rủi Ro của chúng tôi.

Các khu vực hạn chế
SM-INVEST không cung cấp dịch vụ cho cư dân của một số khu vực pháp lý nhất định. Vui lòng đọc kỹ tài liệu Các quốc gia bị hạn chế của chúng tôi.

Vui lòng kiểm tra các quốc gia bị hạn chế CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.

© SM-INVEST giao dịch với tư cách là Scope Markets Ltd. Bảo lưu mọi quyền.